Naše výukové programy

Vyberte si podle typu školy
Svatá Anežka
1. stupeň ZŠ
žáci se seznámí s postavou sv. Anežky České a jejím posláním, které ovlivnilo nejen život v její době, ale i v době...
23.2.2017
Dušičky a Halloween
1. stupeň ZŠ
smysl a původ slavení dvou svátků – tradičního svátku lidově nazývaného „Dušičky“ a v naší zemi netradičního svátku...
23.2.2017
Procházka adventem
1. stupeň ZŠ
seznámení se s osobami (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie), které nás provázejí adventní dobou a se zvyky a tradicemi, které...
23.2.2017
Hlad nemá uši
2. stupeň ZŠ
„Hlad totiž nemá uši, jak říká třináctiletý Blessings Sikwa, „a to je důvod, proč většina dětí přestala chodit do školy.
26.8.2020
BIBLE – Kniha knih
2. stupeň ZŠ
popis Bible (rozdělení na knihy, kapitoly a verše, typy knih),
proč a jakým způsobem byla Bible napsána, archeologická pátrání,
23.2.2017
Život za život
2. stupeň ZŠ
holocaust, koncentrační a vyhlazovací tábory, ponižování, mučení, smrt, ... a přesto někteří nezapomněli na druhé a...
5.9.2017
Dušičky a Halloween
2. stupeň ZŠ
smysl a původ slavení dvou svátků – tradičního svátku lidově nazývaného „Dušičky“ a v naší zemi netradičního svátku...
23.2.2017
Vztahy a sexualita
Jak se tvoří vztahy, význam sexuality v životě člověka, sex je dar, láska je mentální proces.

Láska v historii, ve filmech...
1.11.2022
Život za život
holokaust, koncentrační a vyhlazovací tábory, ponižování, mučení, smrt, ... a přesto někteří nezapomněli na druhé a...
5.9.2017
PRAVDA podle Mistra Jana Husa
historické události vztahující se k životu a dílu Mistra Jana Husa (jeho život, doba, ve které žil a okolnosti jeho smrti),
23.2.2017
Biblická přísloví a rčení
hledání významu přísloví a rčení, jejichž původ najdeme v biblických textech,
starozákonní přísloví, přísloví a...
23.2.2017
Světová náboženství
porovnání hlavních světových náboženství,
poukázání na odlišnosti, ale i na to společné s důrazem na problémy dnešní...
23.2.2017