Naše výukové programy

Vyberte si podle typu školy
Procházka adventem
1. stupeň ZŠ
seznámení se s osobami (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie), které nás provázejí adventní dobou a se zvyky a tradicemi, které...
23.2.2017
Svatá Anežka
1. stupeň ZŠ
žáci se seznámí s postavou sv. Anežky České a jejím posláním, které ovlivnilo nejen život v její době, ale i v době...
23.2.2017
Chudoba vs. Bohatství
1. stupeň ZŠ
Je osamělý milionář bohatý? I na tuto otázku narazíme ve workshopu, který se věnuje světům bohatých a chudých. Za pomocí...
28.5.2019
Dušičky a Halloween
1. stupeň ZŠ
smysl a původ slavení dvou svátků – tradičního svátku lidově nazývaného „Dušičky“ a v naší zemi netradičního svátku...
23.2.2017
Hlad nemá uši
2. stupeň ZŠ
„Hlad totiž nemá uši, jak říká třináctiletý Blessings Sikwa, „a to je důvod, proč většina dětí přestala chodit do školy.
26.8.2020
BIBLE – Kniha knih
2. stupeň ZŠ
popis Bible (rozdělení na knihy, kapitoly a verše, typy knih),
proč a jakým způsobem byla Bible napsána, archeologická pátrání,
23.2.2017
Život za život
2. stupeň ZŠ
holocaust, koncentrační a vyhlazovací tábory, ponižování, mučení, smrt, ... a přesto někteří nezapomněli na druhé a...
5.9.2017
Chudoba vs. Bohatství
2. stupeň ZŠ
Je osamělý milionář bohatý? I na tuto otázku narazíme ve workshopu, který se věnuje světům bohatých a chudých. Za pomocí...
28.5.2019
Dušičky a Halloween
2. stupeň ZŠ
smysl a původ slavení dvou svátků – tradičního svátku lidově nazývaného „Dušičky“ a v naší zemi netradičního svátku...
23.2.2017
PRAVDA podle Mistra Jana Husa
historické události vztahující se k životu a dílu Mistra Jana Husa (jeho život, doba, ve které žil a okolnosti jeho smrti),
23.2.2017
Biblická přísloví a rčení
hledání významu přísloví a rčení, jejichž původ najdeme v biblických textech,
starozákonní přísloví, přísloví a...
23.2.2017
Světová náboženství
porovnání hlavních světových náboženství,
poukázání na odlišnosti, ale i na to společné s důrazem na problémy dnešní...
23.2.2017
Cesta čaje - Srí Lanka
Jaká je cesta čaje do našeho ranního hrnku? Nahlédnutí do všedního života obyvatel, přírody a kultury ostrovní země.
27.3.2018
Život za život
holokaust, koncentrační a vyhlazovací tábory, ponižování, mučení, smrt, ... a přesto někteří nezapomněli na druhé a...
5.9.2017
Chudoba vs. Bohatství
Je osamělý milionář bohatý? I na tuto otázku narazíme ve workshopu, který se věnuje světům bohatých a chudých. Za pomocí...
28.5.2019
Výchovný varhanní koncert
Tento program probíhá v místním kostele, podle zájmu školy.
O píšťalových varhanách : Žáci se dozví, jak varhany vznikly...
10.1.2018