Radost Vánoc aneb příběh o prvním živém betlému

Radost Vánoc aneb příběh o prvním živém betlému
1. stupeň ZŠ

- příběh o zakladateli tradice živých betlémů, tradice stavění betlémů ve světě a v naší zemi

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a jeho svět (Prvouka)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 vyčovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ