Život za život

Život za život

holokaust, koncentrační a vyhlazovací tábory, ponižování, mučení, smrt, ... a přesto někteří nezapomněli na druhé a dokázali zůstat ČLOVĚKEM

neuvěřitelné příběhy 2. světové války

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: