Hlad nemá uši

Hlad nemá uši
2. stupeň ZŠ

„Hlad totiž nemá uši, jak říká třináctiletý Blessings Sikwa, „a to je důvod, proč většina dětí přestala chodit do školy. Když máte hlad, nemůžete se soustředit ani poslouchat. Hlad vás nenechá na pokoji a vaše uši přestanou fungovat, protože váš žaludek je prázdný.“

Na světě je asi 64 milionů hladovějících dětí, které nechodí do školy. Aby přežily, musí pracovat nebo žebrat. A i když do školy přijdou, tak pocit hladu omezuje jejich schopnost se něco naučit.

Neseme za to nějakou zodpovědnost? Uvědomujeme si, že svým chováním ovlivňujeme kvalitu života lidí na druhém konci světa? 

Svět potřebuje změnu a změní se jen tehdy, pokud se změní jejich obyvatelé.

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a společnost (Občanská výchova)
Člověk a příroda (Přírodopis
Zeměpis)
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)

Detaily programu

  • Založení: 26.8.2020
  • Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ