Tajemství svatojánské ...

Tajemství svatojánské ...
1. stupeň ZŠ

Původ a historie tradice svatojánské noci; osobnost sv. Jana Křtitele a dalších dvou světců, kteří jsou spojování s historií našeho kraje - sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Nepomuk Neumann; jejich význam a odkaz dalším generacím.

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 2.5.2019
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ