Chrámy a posvátná místa světových náboženství
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta Grillová
e-mail: marketagrillova@seznam.cz | tel.: 732 718 616
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

Chrámy a posvátná místa světových náboženství

hlavní posvátná místa různých světových náboženství,

vznik a smysl těchto míst, způsob chování,

oblékání a respektování náboženských pravidel při návštěvě chrámů a posvátných míst

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: