Poplujme za DUHOU - Noe a jeho archa

Poplujme za DUHOU - Noe a jeho archa
1. stupeň ZŠ

jeden z nejznámějších biblických příběhů očima dneška

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Hudební výchova
Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ