Procházka adventem

Procházka adventem
1. stupeň ZŠ

seznámení se s osobami (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie), které nás provázejí adventní dobou a se zvyky a tradicemi, které s touto dobou souvisí;

vysvětlení významu a smyslu slova advent, seznámení se s historií adventního věnce a se symbolikou světla

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a jeho svět (Prvouka)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ