Vztahy a sexualita

Vztahy a sexualita

Jak se tvoří vztahy, význam sexuality v životě člověka, sex je dar, láska je mentální proces.

 

Láska v historii, ve filmech a v literatuře, svoboda, sebepoznání, seberegulace, motivace, sociální dospělost, jak se tvoří vztah, seznamování a autenticita, rozdíl mezi tolerancí a respektem význam sexuality, sex je dar, láska není emoce, láska je mentální proces.

 

Program a diskuzi vede Mgr. Martina Fürstová – ředitelka Diecézního centra pro rodinu, manželka a matka

Mgr. Rafael Piotr Kaca – ředitel Diecézního centra pro mládež, katolický kněz

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a společnost (Dějepis
Občanská výchova)
Člověk a příroda (Přírodopis)

Detaily programu

  • Založení: 1.11.2022
  • Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: