Poklad světové literatury - Bible - KNIHA KNIH
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta Grillová
e-mail: marketagrillova@seznam.cz | tel.: 732 718 616
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

Mgr. Martina Fürstová
e-mail: furstova@bcb.cz | tel.: 380 420 313
působnost: České Budějovice a okolí

Poklad světové literatury - Bible - KNIHA KNIH

popis Bible (rozdělení na knihy, kapitoly a verše, typy knih),

proč a jakým způsobem byla Bible napsána, archeologická pátrání,

původní jazyky Bible a jejich symbolika,

možné přístupy k výkladu Bible,

literární druhy Bible, nejstarší písemné památky v českých zemích,

poselství nejznámějších biblických příběhů a jejich odraz v umění 

Využití v tématických celcích podle RVP

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis)
Člověk a příroda (Přírodopis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: