Životní labyrint a Labyrint světa J. A. Komenského

Životní labyrint a Labyrint světa J. A. Komenského

základní životopisná data J. A. Komenského,

zajímavosti z jeho životního putování,

zamyšlení se nad dílem „Labyrint života a ráj srdce“ a jeho přesahu do současnosti

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: