Existuje Betlémská hvězda nebo je to jen mýtus?

Existuje Betlémská hvězda nebo je to jen mýtus?

Program je věnován objasnění existence Betlémské hvězdy nejen z astrologického hlediska a adventnímu zamyšlení.

Johannes Kepler a Michael Molnár jsou dva astrologové, kteří z postavení hvězd a ze starých mincí popisují velká znamení. 

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: