Mgr. Markéta Grillová


Výukové programy
Biblická přísloví a rčení - pro 1. stupeň ZŠ
Dušičky a Halloween - pro 1. stupeň ZŠ
Procházka adventem - pro 1. stupeň ZŠ
Vánoční příběh tříkrálový - pro 1. stupeň ZŠ
Proč jsou velikonoce VELIKOnocemi? - pro 1. stupeň ZŠ
„Dva bratři“ – příběh Cyrila a Metoděje - pro 1. stupeň ZŠ
„Nejen král a císař“ Karel IV. - pro 1. stupeň ZŠ
PRAVDA podle Mistra Jana Husa - pro 1. stupeň ZŠ
BIBLE – Kniha knih - pro 2. stupeň ZŠ
Biblická přísloví a rčení - pro 2. stupeň ZŠ
Šifra betlémských mudrců - pro 2. stupeň ZŠ
Velikonoce v Jeruzalémě - pro 2. stupeň ZŠ
„Dva bratři“ – příběh Cyrila a Metoděje - pro 2. stupeň ZŠ
„Nejen král a císař“ Karel IV. - pro 2. stupeň ZŠ
PRAVDA podle Mistra Jana Husa - pro 2. stupeň ZŠ
Životní labyrint a Labyrint světa J. A. Komenského - pro 2. stupeň ZŠ
Pohledy na svět a mýty o stvoření - pro 2. stupeň ZŠ
Světová náboženství - pro 2. stupeň ZŠ
Chrámy a posvátná místa světových náboženství - pro 2. stupeň ZŠ
Biblická přísloví a rčení - pro SŠ
Poklad světové literatury - Bible - KNIHA KNIH - pro SŠ
Dušičky a Halloween - pro SŠ
Velikonoce v Jeruzalémě - pro SŠ
„Nejen král a císař“ Karel IV. - pro SŠ
PRAVDA podle Mistra Jana Husa - pro SŠ
Životní labyrint a Labyrint světa J. A. Komenského - pro SŠ
Světec Jan Nepomuk Neumann - pro SŠ
Pohledy na svět a mýty o stvoření - pro SŠ
Světová náboženství - pro SŠ
Chrámy a posvátná místa světových náboženství - pro SŠ
ŽENA ve světových náboženstvích - pro SŠ
Radost Vánoc aneb příběh o prvním živém betlému - pro 1. stupeň ZŠ
Tajemství Velikonoc - pro 1. stupeň ZŠ
Život za život - pro SŠ
Zlo vítězí, když dobří lidé nedělají nic - pro 2. stupeň ZŠ
Poplujme za DUHOU - Noe a jeho archa - pro 1. stupeň ZŠ
Život za život - pro 2. stupeň ZŠ
Tajemství svatojánské ... - pro 1. stupeň ZŠ
Dušičky a Halloween - pro 2. stupeň ZŠ
Hlad nemá uši - pro 2. stupeň ZŠ