ŽENA ve světových náboženstvích
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta Grillová
e-mail: marketagrillova@seznam.cz | tel.: 732 718 616
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

ŽENA ve světových náboženstvích

pohled na ženu z hlediska světových náboženství;

respektování a dodržování práv žen v historii a současnosti,

způsob života v různých zemích podle náboženských odlišností, kulturních zvyků a tradic

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: