Zlo vítězí, když dobří lidé nedělají nic
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta Grillová
e-mail: marketagrillova@seznam.cz | tel.: 732 718 616
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

Zlo vítězí, když dobří lidé nedělají nic
2. stupeň ZŠ

příběhy neobyčejných hrdinů jedné z nejčernějších etap našich dějin - Heydrichiády

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)

Detaily programu

  • Založení: 5.9.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ