Pohledy na svět a mýty o stvoření
Lektoři tohoto programu
Mgr. Markéta Grillová
e-mail: marketagrillova@seznam.cz | tel.: 732 718 616
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

Pohledy na svět a mýty o stvoření

různé výklady a pohledy na vznik světa a vesmíru,

umělecká tvorba a literární díla inspirovaná mýty a názory na vznik světa

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Enviromentální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)
Člověk a příroda (Biologie)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: