Chudoba vs. Bohatství
Lektoři tohoto programu
Mgr. Jana Valhová
e-mail: jana.valhova@dchcb.charita.cz
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

Chudoba vs. Bohatství
1. stupeň ZŠ

Je osamělý milionář bohatý? I na tuto otázku narazíme ve workshopu, který se věnuje světům bohatých i chudých. Za pomocí zážitkových aktivit cílíme na poznání různých pojetí chudoby kolem nás, vnímání důležitých lidských hodnot a budování solidarity a sociální spravedlosti u mladých lidí.

Cílem je představit různé podoby charity, seznámit s pojmem chudoba a skrze zážitkové metody jej zvnitřnit. Díky osobní zkušenosti s tématem studenti naruší svou "sociální bublinu" a mohou v sobě poodhalit potenciál a odvahu ke konkrétní pomoci bližním – např. získají odhodlání pro dobrovolnickou práci.

Workshop vznikl ve spolupráci Diecézní charity Č. Budějovice s Papežským misijním dílem v českobudějovické diecézi a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity.

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)

Detaily programu

  • Založení: 28.5.2019
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ