PRAVDA zVÍTĚZÍ
Lektoři tohoto programu

PRAVDA zVÍTĚZÍ
2. stupeň ZŠ

seznámení se s původem a historií známého hesla; vnímání pravdy, etiky a osobní odpovědnosti srozumitelným a pro žáky blízkým způsobem; zamyšlení se nad chápáním a interpretací pravdy v naší společnosti s ohledem na 100. výročí vzniku republiky

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)

Detaily programu

  • Založení: 3.9.2018
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ