Filipíny
Lektoři tohoto programu
Mgr. Hana Koukalová
e-mail: hanka.koukalova13@gmail.com


Filipíny
1. stupeň ZŠ

7107 ostrovů omývaných čtyřmi moři, bylo pojmenováno na počest španělského krále Filipa II. Překrásná příroda, přátelští lidé, krása, bída i bohatství.

Využití v tématických celcích podle RVP

osobnostní a sociální výchova
výchova myšlení v globálních souvislostech
multikulturní výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 3.5.2017
  • Časová dotace: 1-2 hodiny
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ