Srí Lanka
Lektoři tohoto programu
Mgr. Hana Koukalová
e-mail: hanka.koukalova13@gmail.com


Srí Lanka
1. stupeň ZŠ

Tam, kde se nacházejí modravé vrcholky hor, je zelené bohatství Srí Lanky - čajové keříčky. Pokrývají svahy i údolí a dávají práci tisícům lidí. Sklizeň čaje se totiž provádí ručně.

Využití v tématických celcích podle RVP

osobnostní a sociální výchova
výchova myšlení v globálních souvislostech
multikulturní výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 3.5.2017
  • Časová dotace: 1-2 hodiny
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ