Pákistán
Lektoři tohoto programu
Mgr. Hana Koukalová
e-mail: hanka.koukalova13@gmail.com


Pákistán
1. stupeň ZŠ

Na expedici do této muslimské země nás čeká krátká lekce urdštiny, návštěva druhé nejvyšší hory světa a nahlédnutí do běžné kuchyně chudých lidí.

Využití v tématických celcích podle RVP

osobnostní a sociální výchova
výchova myšlení v globálních souvislostech
multikulturní výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 3.5.2017
  • Časová dotace: 1-2 hodiny
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ