Vánoce

Vánoce
1. stupeň ZŠ

Obsah programu je přizpůsoben jednotlivým ročníkům:

Vánoční příběh a jeho poselství (1. - 3. třída) 

Betlém - dům chleba (1. - 3. třída) 

Putování za hvězdou  (1.- 3. třída) 

IZRAEL- země vánočního příběhu - reálie vánočního příběhu formou powerpointové prezentace (4. - 5. třída) 

 

Poznámka: autorem programu je Biskupství ostravsko-opavské, Katechetické a pedagogické centrum, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1, e-mail: kpc@doo.cz, http://kpc.doo.cz/

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a jeho svět (Prvouka)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ