Uganda
Lektoři tohoto programu
Mgr. Hana Koukalová
e-mail: hanka.koukalova13@gmail.com


Uganda
1. stupeň ZŠ

Pasce bylo 14 let, když ji unesli rebelové, aby bojovala v občanské válce v Ugandě. Dnes je to dospělá žena, která usiluje o mír ve své zemi...

Využití v tématických celcích podle RVP

osobnostní a sociální výchova
výchova myšlení v globálních souvislostech
multikulturní výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 3.5.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ