Zambie
Lektoři tohoto programu
Mgr. Hana Koukalová
e-mail: hanka.koukalova13@gmail.com


Zambie
2. stupeň ZŠ

Skotský misionář a cestovatel David Livingstone pro nás objevil na horním toku Zambezi roku 1855 mohutné vodopády a pojmenoval je po anglické královně Viktorii. Je život opravdové Zambie pouze safari, národní parky a turistické destinace?

Využití v tématických celcích podle RVP

osobnostní a sociální výchova
výchova myšlení v globálních souvislostech
multikulturní výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a společnost (Dějepis
Občanská výchova)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)
Člověk a příroda (Zeměpis)

Detaily programu

  • Založení: 3.5.2017
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ