Velikonoce

Velikonoce
2. stupeň ZŠ

Obsah programu je přizpůsoben jednotlivým ročníkům:

Izrael – země velikonočního příběhu (6. - 7. třída)

Je něco silnější než smrt? (6. - 9. třída)

Velikonoce v umění (6. - 7. třída)

Kříž – znamení života? (6. - 9. třída)

Velikonoce v hudbě (6. - 7. třída)

Kdo za to může? (6. - 9. třída) 

 

Poznámka: autorem programu je Biskupství ostravsko-opavské, Katechetické a pedagogické centrum, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1, e-mail: kpc@doo.cz , http://kpc.doo.cz/

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
občanská výchova)
Člověk a příroda (Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ