Vánoce
Lektoři tohoto programu
Bc. Ludmila Lacinová
e-mail: l.lacinova@seznam.cz | tel.: 604 746 665
působnost: okres Písek, jižní část okresu Příbram (Klučenice, Chraštice, Březnice, Rožmitál)

Ing. Bohumila Ettlerová
e-mail: bohettlerova@centrum.cz | tel.: 721 661 247
působnost: Třeboň a okolí, v případě možnosti dopravy i další místa vikariátu – okresu JH , ČB

Mgr. Iva Hojková
e-mail: hojkova.iva@seznam.cz | tel.: 777 232 630
působnost: okres Jindřichův Hradec

Mgr. Marie Šittová
e-mail: majasittova@seznam.cz | tel.: 776 707 268
působnost: okres Tábor

Mgr. Martina Fürstová
e-mail: furstova@bcb.cz | tel.: 380 420 313
působnost: České Budějovice a okolí

Ludmila Tröstlová
e-mail: lidatrostlova@email.cz | tel.: 731 402 832
působnost: Trhové Sviny a okolí

Mgr. Kateřina Šídlová
e-mail: katerina.toporova@seznam.cz | tel.: 775 358 184
působnost: Vodňany

Mgr. Lenka Hanžlová
e-mail: hanzlovapt@seznam.cz | tel.: 603 859 190
působnost: Prachatice a okolí

Mgr. Bc. Eva Hejdová
e-mail: eva.hejdova@email.cz | tel.: 728 281 050
působnost: město Jindřichův Hradec

Vánoce
2. stupeň ZŠ

Obsah programu je přizpůsoben jednotlivým ročníkům:

IZRAEL- země vánočního příběhu - reálie vánočního příběhu formou powerpointové prezentace (5. - 7. třída) 

VÁNOCE v umění- biblické události Vánoc ve výtvarném umění (5. - 9. třída) 

VÁNOCE v hudbě - „audioputování“ vánočními písněmi (5. - 6. třída) 

Proč máme být k sobě navzájem hodní? (6. - 9. třída)

…a na zemi pokoj lidem dobré vůle! (6. - 9. třída)

Vánoce v hudbě ( 6. - 7. třída)

Narodil se bohatý i chudý ( 6. - 9. třída)

 

Poznámka: autorem programu je Biskupství ostravsko-opavské, Katechetické a pedagogické centrum, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1, e-mail: kpc@doo.cz , http://kpc.doo.cz/

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
občanská výchova)
Člověk a příroda (Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ