Vánoce

Vánoce
2. stupeň ZŠ

Obsah programu je přizpůsoben jednotlivým ročníkům:

IZRAEL- země vánočního příběhu - reálie vánočního příběhu formou powerpointové prezentace (5. - 7. třída) 

VÁNOCE v umění- biblické události Vánoc ve výtvarném umění (5. - 9. třída) 

VÁNOCE v hudbě - „audioputování“ vánočními písněmi (5. - 6. třída) 

Proč máme být k sobě navzájem hodní? (6. - 9. třída)

…a na zemi pokoj lidem dobré vůle! (6. - 9. třída)

Vánoce v hudbě ( 6. - 7. třída)

Narodil se bohatý i chudý ( 6. - 9. třída)

 

Poznámka: autorem programu je Biskupství ostravsko-opavské, Katechetické a pedagogické centrum, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1, e-mail: kpc@doo.cz , http://kpc.doo.cz/

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
občanská výchova)
Člověk a příroda (Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ