Kostel (nejen) v našem městě nebo obci

Kostel (nejen) v našem městě nebo obci
2. stupeň ZŠ

význam křesťanských staveb jako součást našeho kulturního dědictví,

symbolika jednotlivých částí sakrálních staveb, jejich původ a účel,

významné křesťanské stavby na našem území a jejich architektura

Využití v tématických celcích podle RVP

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Osobnostní a sociální výchova

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a společnost (Dějepis
Občanská výchova)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 2. stupeň ZŠ