Kníže Václav
Lektoři tohoto programu
Bc. Ludmila Lacinová
e-mail: l.lacinova@seznam.cz | tel.: 604 746 665
působnost: okres Písek, jižní část okresu Příbram (Klučenice, Chraštice, Březnice, Rožmitál)

Mgr. Marie Šittová
e-mail: majasittova@seznam.cz | tel.: 776 707 268
působnost: okres Tábor

Kníže Václav
1. stupeň ZŠ

den české státnosti, rodina a život knížete, svatováclavské symboly, odkaz

 

Poznámka: autorem programu je Biskupství královéhradecké, Katechetické a pedagogické centrum,  Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, http://www.diecezehk.cz/skoly

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a jeho svět (Prvouka
Vlastivěda)
Umění a kultura (Výtvarná výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ