Velikonoce

Velikonoce
1. stupeň ZŠ

Obsah programu je přizpůsoben jednotlivým ročníkům:

Velikonoční příběh a jeho poselství (1. - 3. třída) 

Když jedna cesta zkříží druhou (1. - 3. třída) 

Od těžkostí neutíkej (1. - 3. třída)

Velikonoce jako slavnost nového života (3. tř.) 

 

Poznámka: autorem programu je Biskupství ostravsko-opavské, Katechetické a pedagogické centrum, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1, e-mail: kpc@doo.cz , http://kpc.doo.cz/

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Člověk a jeho svět (Prvouka)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ