Výchovný varhanní koncert
Lektoři tohoto programu
M.Mu. Aleš Nosek
e-mail: alesnosek@seznam.cz


Výchovný varhanní koncert
1. stupeň ZŠ

Tento program probíhá v místním kostele, podle zájmu školy.

O píšťalových varhanách : Žáci se dozví, jak varhany vznikly a jak fungují, z čeho se skládají , kolik měří největší a nejmenší píšťala, kde jsou největší varhany u nás a mnoho dalších zajímavostí. Během pořadu všichni sedí v kostelních lavicích, následuje prohlídka kůru. Obvyklé skladby: J.S.Bach – Toccata d-moll a další poutavé skladby. Během prohlídky kůru zazní další kusy dle aktuální potřeby, které jsou vhodné pro daný nástroj.

Více informací http://alesnosek.webnode.cz/koncerty/vychovne-varhanni-koncerty/

!!! Tento výukový program není zdarma!!!

Minimální cena za jednoho žáka je 50,- Kč, v případě menší skupiny cena dle dohody (M.Mu. Aleš Nosek - 723 711 968)

Využití v tématických celcích podle RVP

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Detaily programu

  • Založení: 10.1.2018
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 - 60 min.)
  • Určen pro: 1. stupeň ZŠ