Vánoce
Lektoři tohoto programu
Mgr. Martina Fürstová
e-mail: furstova@bcb.cz | tel.: 380 420 313
působnost: České Budějovice a okolí

Vánoce

VÁNOCE v umění- biblické události Vánoc ve výtvarném umění

Izrael – země vánočního příběhu  

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)
Umění a kultura (Výtvarná výchova
Hudební výchova)

Detaily programu

  • Založení: 23.2.2017
  • Časová dotace: 1 vyučovací hodina
  • Určen pro: