Chudoba vs. Bohatství
Lektoři tohoto programu
Mgr. Jana Valhová
e-mail: jana.valhova@dchcb.charita.cz
působnost: Jihočeský kraj, část západočeského kraje a kraje Vysočina

Chudoba vs. Bohatství

Je osamělý milionář bohatý? I na tuto otázku narazíme ve workshopu, který se věnuje světům bohatých a chudých. Za pomocí zážitkových aktivit cílíme na poznání různých pojetí chudoby kolem nás, vnímání důležitých lidských hodnot a budování solidarity a sociální spravedlnosti.

Cílem je představit různé podoby charity, seznámit s pojmem chudoba a skrze zážitkové metody jej zvnitřnit. Díky osobní zkušenosti s tématem studenti naruší svou "sociální bublinu" a mohou v sobě poodhalit potenciál a odvahu ke konkrétní pomoci bližním – např. získají odhodlání pro dobrovolnickou práci.

Projekt Young Caritas rozšiřuje nabídku neformálního vzdělávání dětí a mládeže za použití nových vzdělávacích metod. Vizí Young Caritas je posilovat v mladých lidech solidaritu, důležité hodnoty, spojovat a zapojovat děti a mládež od 6 do 26 let se zájmem o pomoc druhým a dát jim prostor tvořit svou pozitivní budoucnost

Projekt Young Caritas v České republice je spolufinancován Evropskou unií.

V případě zájmu o tento program kontaktujte Young Caritas, Diecézní charita Č. Budějovice, e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz, tel.: 739 054 880 (Mgr. Martina Langová)

https://dobrovolnicicb.cz/youngcaritas-cz/napiste-nam/workshopy-pro-skoly/

Využití v tématických celcích podle RVP

Osobnostní a sociální výchova
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Využití v jednotlivých vyučovacích předmětech

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura)
Člověk a společnost (Dějepis
Zeměpis)

Detaily programu

  • Založení: 28.5.2019
  • Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny
  • Určen pro: